• Projekt

  W realizowanym projekcie ASSIST rozwiązanie zdiagnozowanych problemów przebiegać będzie dwutorowo poprzez: aktywne angażowanie konsumentów na rynku energetycznym i pozytywną zmianę zachowania w odniesieniu do zużycia energii oraz wpływ na kreowanie polityki na wszystkich szczeblach w celu rozwiązania problemów związanych z ubóstwem energetycznym.

  Projekt
 • Spodziewane efekty

  W ciągu ostatnich lat konsumenci zyskali więcej praw wraz z implementacją do krajowego ustawodawstwa europejskich przepisów dotyczących energii. Niemniej jednak należy uznać, że prawa konsumenckie (ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwych konsumentów i problemów związanych z ubóstwem energetycznym) wymagają jeszcze wzmocnienia. Rosnąca złożoność rynku wymaga również konkretnych rozwiązań, które poprawią pozycję konsumentów i zwiększą ich aktywność.

  Spodziewane efekty
 • Partnerzy projektu

  Konsorcjum składa się z 11 partnerów reprezentujących interesariuszy krajowych z 6 różnych krajów europejskich oraz stowarzyszenia skupiającego europejskie sieci organizacji działających na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu (EAPN). Zaangażowane kraje to Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Polska, Belgia i Finlandia.

  Partnerzy projektu

Najnowsze wiadomosci

licznik energii elektrycznej

Informacja prasowa

opublikowany przez Federacja Konsumentów

Projekt ASSIST ma za zadanie zaangażować podmioty społeczne i związane z energetyką w tworzenie innowacyjnej europejskiej sieci doradców wrażliwych odbiorców energii – …

Wszystkie wiadomosci
Nasi partnerzy