Cooperativa Elèctrica d'Alginet

Cooperativa Elèctrica d'Alginet

Menadzer Projektu:

Mario Rossi 57

Alginet Distribución Energia Eléctrica

Alginet Distribución Energia Eléctrica to OSD z siedzibą w Alginet, należący do Grupy Cooperativa Elèctrica d'Alginet (Alginet Electric Electric Group Group), działający w formie spółdzielni. Dostarcza energię elektryczną do ponad 5700 punktów przyłączeniowych za pomocą 35 centrów transformacji o zainstalowanej mocy 18 000 kW. Elektryczna Spółdzielnia Alginet była pierwszą spółdzielnią zarządzającą posiadaną podstacją, zainstalowaną w 2014 r. w celu przetwarzania energii na wyższym poziomie napięcia (132 000 kV). Budżet tego wdrożenia wynosił ponad 3,5 mln euro.